Agrowit - hurtownia dodatków paszowych

Śruta to produkt, który otrzymuje się poprzez rozdrabnianie nasion roślin uprawnych. Ich rozkruszanie przeprowadza się w śrutowniku. Najczęściej produkuje się śrutę zbożową, ale można uzyskiwać ją również z nasion innych roślin, np. oleistych lub strączkowych.

Gdzie wykorzystuje się śrutę?

Śrutę stosuje się przede wszystkim w piwowarstwie przy produkcji piwa oraz jako pasza dla zwierząt hodowlanych. W rolnictwie śrutownik potocznie nazywa się rozdrabniaczem paszy. Są trzy rodzaje śrutowników.

W śrutowniku bijakowym metalowe płyty obracają się z dużą prędkością na wale. Uderzają z dużą energią w ziarno, powodując jego rozdrobnienie. Stopień kruszenia nasion jest zależny odwielkości oczek sita w obudowie śrutownika.

Śrutowniki kamieniowe działają dzięki dwóm kamieniom o regulowanej odległości między nimi. Jeden stały, drugi jest ruchomy o poziomej osi z podajnikiem ślimakowym, który poddaje ziarno. Nasiona ulegają rozdrobnieniu wpadając pomiędzy oba kamienie.

W śrutowniku żarnowym dwa kamienie rozdrabniają nasiona pomiędzy dwa kamienie – dolny stały, górny obrotowy. Kamienie w tym śrutowniku były obracane ręcznie, w przeciwieństwie do śrutownika kamieniowego, gdzie w ruch kamienie wprowadzane są maszynowo.

Śruta w hodowli trzody

Jeszcze nie tak dawno w produkcji drobnotowarowej prym wiodło żywienie świń przy pomocy kiszonek, siana, roślin okopowych czy pasz pochodzących z przemysłu rolnospożywczego i śruty zbożowej.

Sytuacja nieco się zmienia, chociażby przez zamianę śruty zbożowej, produkowanej z pszenicy, jęczmienia, żyta czy pszenżyta na rzecz śruty sojowej, rzepakowej i lnianej. Korzysta się również z roślin strączkowych, takich jak bobik, łubin, groch czy peluszka, co znacznie wpływa na długość tuczu trzody chlewnej.

Pasze produkowane w gospodarstwach wzbogaca się mieszankami uzupełniającymi – superkoncentraty i koncentraty białkowe. Jeśli ktoś decyduje się na stosowanie superkoncentratów, należy pamiętać o odpowiednim rozdrobnieniu paszy, surowce nie powinny być zmielone ani zbyt grubo, ani zbyt drobno. Istotne jest także odpowiednie dawkowanie. Mniejsza ilość koncentraty wydłuża tucz i obniża mięsność, zaś zwiększone zużycie, powodowało większą emisję szkodliwych gazów i podnosiło ryzyko wystąpienia schorzeń przewodu pokarmowego.

Źródło: https://www.gieldarolna.pl

Agrowit - Hurtownia Dodatków Paszowych

Przedsiębiorstwo AGROWIT powstało w 1993 roku w Pomarzanach koło Kutna, gdzie obecnie mieści się centrala firmy. Jesteśmy firmą rodzinną, znaną na polskim rynku jako solidny dystrybutor surowców i dodatków do produkcji wszystkich rodzajów pasz, preparatów mlekozastępczych, oraz koncentratów.

Kontakt - Centrala

Pomarzany 38

99-340 Krośniewice

Telefon: +48 (24) 252 43 85
Fax: +48 (24) 252 30 71

Kontakt - Piotrków Tryb.

ul. Gliniana 6

97-300 Piotrków Trybunalski

Telefon: +48 (44) 647 25 66
Fax: +48 (44) 647 25 66

Kontakt - Pomorze

Nowe Polaszki 54

83-433 Stare Polaszki

Telefon: +48 (58) 687 61 05
Fax: +48 (58) 687 61 05